de ecologische tuin is klaar voor de winter

Eind november maken we onze tuin klaar voor de winterrust.  Uitgebloeide vaste planten laten we ongemoeid tot in het voorjaar. Hun loof gaat stilaan verdrogen,verteren  en bevriezen en vormt zo een ideale winterplek voor veel nuttige insekten. Het loof is ook een prima deken die de bodem warmer houdt in de winter.

Grasvelden niet te kort maaien voor de winter en voorzie ruigtes (zones met ongemaaid gras) die ook als schuilplaats dienen voor insecten, muizen en egels.

Snoeiresten en takken leg je op hopen zodat ook hier vogels en zoogdieren kunnen schuilen die je tuin in het voorjaar omtoveren tot een paradijs. Je kan ze in de lente opruimen, maar laten liggen mag ook.

Afgevallen bladeren onder struiken  en hagen laat je best liggen ,afgevallen bladeren op je korter gasveld of bloemenwei ruim je op en kan je elders in de tuin gebruiken.

In klassieke tuinen zie je vaak voor de winter een echte kaalslag; net of mister proper is langsgeweest, zulke tuinen zijn echte ecologische woestijnen waar alle spontane, natuurlijke levensvormen zijn verdwenen. In de ecologische tuin doen we net het tegenovergestelde.