Oei, nu al Lente? Oef, … eindelijk Lente

Ook al is het volgens de kalender nog volop winter, toch laat het weer van de voorbije en komende dagen ons anders aanvoelen.

Gisteren 15 februari haalden we in de zon al meer dan twintig(!) graden.

Ook de natuur ontploft bij zo’n weerfenomeen. Ik zag de eerste citroenvlinders en wilde bijen in de tuin. Gretig vlogen ze op de bloeiende krokussen. Bijen, vlinders, hommels… de meeste insecten hebben het niet gemakkelijk. Net daarom vormt een verstandig aangeplante en beheerde ecologische tuin een waar walhalla voor deze beestjes. Vroegbloeiers zoals krokussen, bosanemonen, speenkruid en wilgen helpen zeker onze wilde-en honingbijen een goeie start te maken. Later op het jaar zorgen de bloeiende inheemse struiken, vaste planten, hooilanden en bloemenweiden voor een rijkelijk gedekte tafel.

In onze ecologische tuin is er ruim plaats voor ruigtes, hoog gras, snoeihout, bladhopen, moshoekjes en wat chaos.

Geen veel te grote getrimde, ontmoste en kortgeschoren gazons, geen zoutloze coniferen of doodsaaie borders. Als je je tuin meer ecologisch inricht compenseer je mondjesmaat alle ecologische woestijnen.

Meer nog, je tuin kan zo zijn een antigif zijn tegen de overal oprukkende, overbemeste, giftige maisakkers, de platgespoten fruitplantages en stukgetrappelde paardenweiden waaruit elke vorm van leven stilaan verdwijnt.

Jij zorgt zo voor een klein biodivers paradijsje!

de ecologische tuin is klaar voor de winter

Eind november maken we onze tuin klaar voor de winterrust.  Uitgebloeide vaste planten laten we ongemoeid tot in het voorjaar. Hun loof gaat stilaan verdrogen,verteren  en bevriezen en vormt zo een ideale winterplek voor veel nuttige insekten. Het loof is ook een prima deken die de bodem warmer houdt in de winter.

Grasvelden niet te kort maaien voor de winter en voorzie ruigtes (zones met ongemaaid gras) die ook als schuilplaats dienen voor insecten, muizen en egels.

Snoeiresten en takken leg je op hopen zodat ook hier vogels en zoogdieren kunnen schuilen die je tuin in het voorjaar omtoveren tot een paradijs. Je kan ze in de lente opruimen, maar laten liggen mag ook.

Afgevallen bladeren onder struiken  en hagen laat je best liggen ,afgevallen bladeren op je korter gasveld of bloemenwei ruim je op en kan je elders in de tuin gebruiken.

In klassieke tuinen zie je vaak voor de winter een echte kaalslag; net of mister proper is langsgeweest, zulke tuinen zijn echte ecologische woestijnen waar alle spontane, natuurlijke levensvormen zijn verdwenen. In de ecologische tuin doen we net het tegenovergestelde.